Parish Life

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĹA JEŽIŠA KRISTA/THEOPHANY

Svätenie Vody/Blessing of Water

January 6, 2011